โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 61

มุมเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

***ข่าวประชาสัมพันธ์***

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ประกาศ กำหนดการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูเข้ารับการประกวดผลการดำเนินงานโรงการTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รางวัลต้นแบบระดับเพชร

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. - 1 มิ . ย . 2561 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการ

บรรยากาศการตัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ณ โดมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑โดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณทลทหารบกที่ ๒๘

เปิดเทอมวันแรก ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่การเรียนปีการศึกษา 2561 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างครู นักเเรียน และผู้ปกครอง

Load More

ข่าวการศึกษา